Wat kan je doen tegen online pestgedrag?

Online kan het er keihard aan toegaan. Mensen durven wel eens te vergeten dat er achter elke profielfoto ook iemand van vlees en bloed zit. 

Je kan terechtkomen in een wervelstorm van meningsverschillen, waar je meestal niet eens om gevraagd had of waarmee je zelfs niets te maken hebt. Erger nog, je kan geconfronteerd worden met puur pestgedrag.

De cijfers uit een bevraging van 2018 liegen er niet om: cyberpesten is een plaag geworden.

Uit het internationale rapport van de Health Behaviour in School-aged Children studie (HBSC) in samenwerking met WHO Europa

Ook influencers voelen de impact van online pestgedrag, al houden die zich sterk. Uit het onderzoeksrapport “Naar een deontologische code voor social media influencers” van UGent weten we dat slechts 4% sterk beïnvloed wordt door negatieve reacties, voor 42.4% hebben die berichten geen impact op hun welzijn. 

Hoe je omgaat met cyberpesters hangt af van hoeveel energie je hebt en hoeveel je daarvan in die pesters wil steken:

 • Pest alleszins nooit terug.
 • Je kan beleefd antwoorden dat zulke reacties niet oké zijn.
 • Je kan het negeren.
 • Je kan eenmalig reageren en de comments verwijderen.
 • Je kan de profielen van de pesters blokkeren.
 • Roep je volgers zeker niet op om ook te pesten.
 • Als je voelt dat voor jou of je volgers een grens is overschreden, kan je ook een melding maken tegen de pesters op het sociale medium of naar de politie stappen.

Kom voor anderen op als je merkt dat er iemand gepest wordt, ook offline. Maak je volgers ervan bewust dat zoiets niet kan en laat slachtoffers weten dat je hen steunt. Heb je zelf iemand gecyberpest? Verontschuldig je dan en verwijder je beledigende berichten.

Prof. Heidi Vandebosch van de UAntwerpen doet al jarenlang onderzoek naar cyberpesten en legt in deze podcast uit waarom jongeren beginnen met cyberpesten. En in deze podcast geeft ze tips over wat je moet doen als je online gepest wordt.

Cyberpesten is meer dan plagen

Cyberpesten staat gelijk aan doelbewust kwetsen. Vaak zijn de machtsverhoudingen niet gelijk tussen de pester(s) en het slachtoffer, of de groep slachtoffers, en gebeurt het meer dan een keer.

Pesten is niet hetzelfde als plagen of ruzie maken: het slachtoffer wordt uitgelachen, bedreigd, beledigd of uitgesloten. Cyberpesten is bovendien strafbaar, dus je kan ermee naar de politie gaan om juridische stappen te ondernemen tegen de pester(s). 

Verwar cyberpesten ook niet met online kritiek (die op een respectvolle manier wordt geuit). Soms hebben mensen die negatieve boodschappen versturen misschien een punt. Probeer daar dan constructief mee om te gaan.

Bij Alles over Pesten, WAT WAT en Mediawijs vind je nog meer informatie over cyberpesten.

“DON’T FEED THE TROLLS”

Het is wel logisch dat niet iedereen je zalig vindt. Ook in de offline wereld wordt niemand door iedereen geliefd. Maar online of offline: het is onaanvaardbaar wanneer iemand je persoonlijk aanvalt, beledigt of kwetst. Vaak gebeurt dit door online trollen.

Online trollen zijn meestal anonieme accounts op sociale media die online keet willen schoppen. Ze worden aangemaakt door een echt persoon met verkeerde bedoelingen. Mediawijs geeft tips om die online trollen te herkennen.

Vergeet niet: internettrollen genieten ervan als je reageert op hun gedrag. Ze azen op controverse en elke reactie moedigt hen aan om een stapje verder te gaan. Als het je te veel wordt dan kan je de trollen ook steeds blokkeren of rapporteren.

Yasmien Naciri sleepte zelfs een anonieme troll voor de rechter en won:

Celebrity bashing of cyberpesten?

Sommige influencers zijn zo groot dat we ze kunnen beschouwen als celebrities en die kunnen het mikpunt worden van online celebrity bashing. We bedoelen daarmee alle soorten aanvallen en agressie tegen bekende figuren.

Wat is het verschil dan met cyberpesten? Wel, de afstand tussen het slachtoffer en de dader is veel groter bij celebrity bashing. De twee partijen kennen elkaar niet persoonlijk waardoor er minder kans is dat de dader ooit de negatieve gevolgen ervan zal zien. Daarenboven zien mensen celebrity bashing vaak als iets normaals, gewoon iets waar bekende figuren wel mee moeten kunnen omgaan. Maar dat is dus zeker niet het geval.

De eeuw van cancel culture

Het is een term die weelderig rondgestrooid wordt: cancel culture, of de afrekencultuur. De term verwijst naar hoe iemand gecancelled of geboycot wordt van het (online) gebeuren omdat ze iets sociaal onacceptabel gezegd hebben. Wie wordt gecancelled, wordt publiekelijk aan de schandpaal genageld. En dat heeft serieuze gevolgen voor samenwerkingen en carrières.

Krijg je er zelf mee te maken? Wat je dan niet moet doen:

 • anderen gaan cancelen uit wraak, 
 • de uitspraak verdraaien.

Wat je wel kan doen:

 • jezelf even terugtrekken van sociale media tot de storm is gaan liggen,
 • de uitspraak verwijderen,
 • je excuses aanbieden,
 • respect tonen voor verschillende meningen.

Podcastmaker Aurélie Boffé zat aan tafel met Anna-Livia Smekens, Nicolas Baeke en Dorianne Aussems over cancelcultuur

Volg ons op instagram