Wat als jij het mikpunt van haat wordt?

Het wereldwijde web is een plezierige plek. We leren er (van elkaar) en we gaan er in gesprek (met elkaar). Maar het is er minder mooi als het onkruid van het internet opduikt: haatspraak.

Soms worden jij of je volgers het mikpunt van online haat. En dat gebeurt niet echt om wie jezelf bent of wat je gedaan hebt, maar omdat je gezien wordt als een lid van een groep (met een bepaalde etnische achtergrond, huidskleur, seksuele oriëntatie, geslacht en meer) waar mensen vooroordelen over hebben.

Haatboodschappen zijn niet altijd strafbaar. Het klinkt verwarrend, en jammer genoeg is dat in de praktijk ook zo. Unia legt uit wanneer uitspraken niet meer onder de vrijheid van meningsuiting vallen en dus strafbaar zijn. Als je twijfelt of iets al dan niet strafbaar is, mag je Unia steeds contacteren en om advies vragen.

Het Content Creator Protocol van de Vlaamse Regulator voor de Media bepaalt dat een online video niet mag aanzetten tot haat. Als je een vraag hebt over deze regels, neem dan contact op met socialmediawatchers.vrm@vlaanderen.be

Wat kan je doen tegen cyberhaat?
Uit onze poll op Instagram bij influencers.

Als er iemand boos op jou is, heeft dat vaak te maken met een gevoel van onrecht. Als iemand boos is, kan je luisteren naar waarom iemand zich onrecht aangedaan voelt. Wat de ene onrecht vindt, is dat voor de andere niet altijd, en dat is ok. Communicatie is hier key.

Bij haat ligt dat anders: iemand die je haat, haat je (meestal) om wie je bent en niet om wat je doet (soms ook wel). Haat wordt ingegeven door vijandigheid en aversie en gaat ook gepaard met de neiging om anderen te ‘vernietigen’ en te ‘ontmenselijken’. Bovendien worden de personen die online haat posten of verspreiden, meestal niet geraakt door de acties van slachtoffers. Lees hier wat je kan doen tegen online pestgedrag van trollen.

Als je geconfronteerd wordt met haatspraak en je wilt reageren dan kan je de tips volgen van WAT WAT en Unia.

Sowieso kan je de berichten, foto’s en video’s die echt niet oké zijn, rapporteren op het sociale mediaplatform. Dat kan je meteen doen via de knoppen naast een post.

Wat is het verschil tussen cyberhaat en cyberpesten?

Wat het onderscheid is tussen haat en pesten, hangt af van op wie de berichten gericht zijn. Cyberhaat is gericht tot een hele groep mensen (met een bepaalde etnische achtergrond, huidskleur, seksuele oriëntatie, geslacht en meer). Cyberpesten is gericht tot één persoon, maar kan wel een volledige gemeenschap raken waardoor dit ook ernstige schade kan berokkenen.

Specifieke tips om om te gaan met cyberpesten vind je bij Wat kan je doen tegen online pestgedrag?