Wat als je wordt geconfronteerd met seksisme?

Seksistische berichten, aan jou gericht of aan je volgers, zijn een serieuze zaak. Wuif het gedrag niet weg als iets kleins of onbelangrijks, maar kaart het voor(v)al aan. Durf opkomen voor jezelf en voor anderen, spreek mensen aan op hun seksistische vooroordelen of gedrag.

Voor klachten over discriminatie op basis van geslacht, genderidentiteit of -expressie kan je terecht bij de Genderkamer van de Vlaamse Ombudsdienst en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. De Genderkamer van de Vlaamse Ombudsdienst is onder meer bevoegd voor onderwijs en vrije tijd, terwijl het Instituut optreedt in de thema’s arbeid, goederen en diensten en sociale zekerheid en alle strafbare feiten. 

Uit onze poll op Instagram bij influencers.
Wat is seksisme precies?

Seksisme is elke uiting (een daad, een woord, een beeld of een gebaar) die vertrekt vanuit het idee dat sommige personen, en dat zijn vaak vrouwen, minderwaardig zijn door hun gender of geslacht. Seksisme draait vooral rond vooroordelen over welk gedrag bij een bepaalde genderrol of geslacht hoort.

Discriminatie op basis van gender en geslacht is overal aanwezig: het zit in hoe we spreken, in de woorden die we schrijven, in de beelden die we maken en in de manier waarop we handelen. Individuele seksistische handelingen of uitspraken lijken op het eerste gezicht onschuldig of worden soms weggelachen als grapje, maar ze zorgen voor een klimaat van onveiligheid, angst en intimidatie. En zo’n sfeer leidt dan weer tot het normaliseren en accepteren van de bestaande vooroordelen en zet aan tot haat en geweld, vooral tegen vrouwen en meisjes.

De doelwitten van seksisme

Vrouwen, maar ook mannen en jongens die zich niet aan de genderstereotypen houden, zijn het vaakst het mikpunt van seksisme. Bijzondere doelwitten zijn jonge vrouwen en bekende vrouwen, waaronder ook politica’s, journalisten en trans personen.

Online gaat het er soms hard aan toe voor vrouwen die een mening hebben. Zelfcensuur is nooit de oplossing: we aanvaarden niet dat vrouwen online de mond gesnoerd worden en vernederd worden met kwaadwillige seksueel getinte aanvallen.

Maak jij soms schuldig aan seksisme?

Of jij discrimineert op basis van gender of geslacht, gaan wij niet zeggen. Op Human Rights Channel kan je een test doen om dat zelf te ontdekken.

Ook al ben je er niet altijd bewust van, jij hebt waarschijnlijk ook wel enkele vooroordelen. Stel die vooringenomenheid over vrouwen en mannen eens in vraag, want dat is de beste manier om seksisme uit de wereld te helpen. WAT WAT helpt je op weg.