Welke organisaties helpen je verder over welzijn?

Bij wie kan je terecht als je op zoek bent naar hulp over welzijn?

WAT WAT

WAT WAT geeft antwoorden op de vragen waar jongeren mee zitten. Ze geven neutrale info, zodat jongeren zelf keuzes kunnen maken. 

AWEL 

Awel luistert naar alle kinderen en jongeren met een vraag, een verhaal of een probleem. Op de website kan je chatten en je laten inspireren door filmpjes en verhalen. 

JAC 

Het JAC helpt jongeren tussen 12 en 25 jaar met al hun vragen en problemen. Problemen thuis? Op zoek naar je eigen stek? Vragen over seks? Slachtoffer van geweld of misbruik? Geldproblemen? Vragen over drugs? Of over pesten? Informatie nodig om zelfstandig te wonen? Meer weten over je rechten en plichten? Je kan bij het JAC terecht met elke vraag.

TEJO

TEJO biedt in Vlaanderen laagdrempelige, therapeutische hulpverlening aan jongeren tussen 10 en 20 jaar. Kortdurend, onmiddellijk, anoniem en gratis. De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis.

OVERKOP

In een OverKop-huis kunnen jongeren tot 25 jaar gewoon binnen en buiten lopen en allerlei leuke activiteiten doen. Het is een veilige plek waar ze ook een luisterend oor kunnen vinden en beroep kunnen doen op professionele therapeutische hulp, zonder een label opgeplakt te krijgen.

Mediawijs

Mediawijs is het Vlaams Kenniscentrum Digitale en Mediawijsheid van de Vlaamse overheid en imec vzw. Mediawijs helpt iedereen in Vlaanderen en Brussel om digitale technologie en media actief, creatief, kritisch en bewust te gebruiken en begrijpen om deel te nemen aan onze maatschappij.

Kieskleurtegenpesten

Het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten is een vrijwillig samenwerkingsverband van organisaties, verenigingen en individuen die de expertise hebben op het gebied van pesten en die de keuze maken om op dit specifieke terrein de krachten te bundelen en een gezamenlijke koers te varen.

Zelfmoordlijn

Zelfmoord1813 is een online platform waar iedereen in Vlaanderen alle relevante informatie omtrent de preventie van zelfdoding kan terugvinden. Je kan er ook terecht als je zelf met vragen rond zelfdoding zit.

Tele-Onthaal

De opdracht van Tele-Onthaal is in de eerste plaats een helpend gesprek aanbieden aan iedereen die op zoek is naar een luisterend oor of zich ergens zorgen over maakt. Zo’n gesprek kan via telefoon of chat. Indien nodig, verwijst Tele-Onthaal je gericht door naar andere diensten. 

Allesoverseks

Sensoa wil de seksuele gezondheid in Vlaanderen en Brussel bevorderen, binnen een internationaal perspectief. Ze vertrekken daarbij vanuit de definitie van seksuele gezondheid van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Een van hun taken is het verspreiden van informatie en advies over seksualiteit en relaties, dit doen ze voornamelijk via hun website www.allesoverseks.be.

1712

1712 is een hulplijn voor elke burger die vragen heeft over geweld, misbruik en kindermishandeling. 

Alles over pesten

Alles over Pesten bundelt tal van initiatieven, expertise en kennis over pesten.  Het doel is om kinderen en jongeren, hun ouders en iedereen die met kinderen en jongeren werkt beter te wapenen in de strijd tegen pesten en de lijnen zo kort mogelijk te maken. 

Pulso Europe 

Pulso wil welzijn in organisaties helpen verankeren.  Dit doet Pulso door samen met leidinggevenden, medewerkers en partners te bouwen aan gezonde organisaties met een directe impact op veerkracht, reïntegratie, coöperatieve teams, productiviteit en innovatie, stress, burn-out, ongewenst gedrag, conflicten en absenteïsme.

Child Focus

Child Focus stelt alles in het werk om vermiste kinderen terug te vinden en de seksuele uitbuiting van kinderen te bestrijden. 

CLBch@t.be

CLBch@t is een initiatief van de CLB-sector. Zowel leerlingen als ouders zijn welkom met al hun vragen.

Lumi

Lumi is een opvang- en infolijn voor iedereen met vragen over seksuele voorkeur en gender.

Nupraatikerover

Nupraatikerover.be is een chatbox voor minderjarigen die vragen hebben over of slachtoffer zijn van mishandeling, verwaarlozing of seksueel geweld.

De druglijn

Bij de druglijn kan je terecht met alle vragen over drank, drugs, pillen, gamen en gokken.

Stop it now

Stop it Now! biedt een luisterend oor, informatie, advies en ondersteuning aan personen die zich zorgen maken over hun gevoelens of gedrag naar minderjarigen, alsook aan hun naasten. 

CAW

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) helpt mensen met al hun vragen en problemen die te maken hebben met welzijn. Een moeilijke relatie. Persoonlijke moeilijkheden. Financiële, administratieve, juridische of materiële problemen. Problemen in je gezin, familie of je ruimere sociale omgeving… Het CAW biedt ook hulp aan slachtoffers en daders van geweld, misbruik en betrokkenen van verkeersongevallen en misdrijven.

Vlaams Instituut voor Gezond Leven

Het Vlaams Instituut Gezond Leven wil je op een toegankelijke manier helpen om gezond te leven. Met onderbouwd advies, concrete tips en kant-en-klare projecten.

VAD

VAD is het Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen.

Eetexpert

Eetexpert is het het kenniscentrum voor eet- en gewichtsproblemen.