Welke organisaties helpen je verder over informatie & privacy?

Bij wie kan je terecht als je op zoek bent naar meer informatie over auteursrechten, privacy en meer?

WAT WAT

WAT WAT geeft antwoorden op de vragen waar jongeren mee zitten. Ze geven neutrale info, zodat jongeren zelf keuzes kunnen maken. 

Mediawijs

Mediawijs is het Vlaams Kenniscentrum Digitale en Mediawijsheid van de Vlaamse overheid en imec vzw. Mediawijs helpt iedereen in Vlaanderen en Brussel om digitale technologie en media actief, creatief, kritisch en bewust te gebruiken en begrijpen om deel te nemen aan onze maatschappij.

Mag dit online?

De website Mag dit online is een initiatief van het Centrum voor Persuasieve Communicatie, Vakgroep Communicatiewetenschappen aan de Universiteit Gent. Het doel van deze website is influencers te sensibiliseren over de risico’s als je je kind online afbeeldt en influencers te informeren bijvoorbeeld over de wetgeving waaraan je je moet houden of hoe je je kind toch ‘veilig’ en ‘verantwoord’ kan afbeelden 

ikbeslis

Heb je een vraag over privacy? Zit je in de problemen? Of wil je jouw privacy beter beschermen? Op ikbeslis vind je alle informatie. Ikbeslis is een specifieke website overjongeren over privacy.

UNIZO

Unizo verdedigt ondernemers, zelfstandigen en vrije beroepen op alle terreinen en op alle niveaus van de sociaal-economische besluitvorming: in de gemeenten, het Vlaamse en Brusselse Gewest, op federaal niveau en in de Europese Unie. Als ondernemer kan je bij UNIZO terecht met ondernemersvragen.

deAuteurs

deAuteurs beheert de auteursrechten of royalty’s voor auteurs in Vlaanderen actief binnen de categorieën literatuur, televisie- en radiofictie, bioscoopfilm, documentaire, strip en illustratie, theater, dans, scènemuziek en multimediafictie.

Sabam

Sabam is de Belgische vereniging van auteurs, componisten en uitgevers. Zij heeft tot doel het innen en verdelen, administreren en beheren (in de ruimste zin van het woord) van alle auteursrechten in België en in de andere landen waar wederkerigheidsovereenkomsten zijn gesloten.

Gegevensbeschermingsautoriteit

De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) is een onafhankelijk orgaan dat erop toeziet dat de grondbeginselen van de bescherming van de persoonsgegevens correct worden nageleefd.