Welke organisaties helpen je verder over discriminatie?

Bij de volgende organisaties kan je terecht voor hulp en informatie over discriminatie:

Unia

Iedereen die zich binnen België gediscrimineerd voelt of getuige is van discriminatie, kan bij Unia aankloppen. Unia informeert je over je rechten en zoekt samen naar een oplossing. Unia lanceert ook campagnes vóór gelijkheid en tegen discriminatie, formuleert hierover aanbevelingen aan overheden en informeert met publicaties, tools en statistieken.

Genderkamer van de Vlaamse Ombudsdienst

Iedereen met een vraag of klacht over discriminatie op grond van gender, geslacht, genderidentiteit of genderexpressie in situaties waarvoor Vlaanderen bevoegd is (vb. onderwijs en vrije tijd), kan bij de Genderkamer van de Vlaamse Ombudsdienst terecht. Ook met een vraag of klacht over grensoverschrijdend gedrag kan je hier terecht.

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

Het Instituut kan alle meldingen behandelen over discriminatie op basis van geslacht (met inbegrip van zwangerschap, bevalling en moederschap) in het domein van arbeid, sociale zekerheid, gezondheidszorg en goederen en diensten. Het Instituut behandelt ook meldingen over discriminatie tegen transgender personen en is bevoegd om klachten te behandelen voor ongewenst seksueel gedrag of pesterijen op grond van iemands geslacht.

Çavaria 

Çavaria is de Vlaamse belangenverdediger van LGBTI+ mensen en koepel van LGBTI+ organisaties. Çavaria zet zich in voor de rechten en het welzijn van LGBT+ mensen.

Wel Jong

Wel Jong is een jeugdorganisatie voor en door jongeren die willen bouwen aan een gelijkwaardige samenleving. Wel Jong wilt dat iedereen zichzelf kan zijn in hun lichaam, seksualiteit en genderbeleving. 

IDEM

IDEM is een digitaal informatieplatform rond (lichaams)variatie in sekse-kenmerken (intersekse/ dsd).

WAT WAT

WAT WAT geeft antwoorden op de vragen waar jongeren mee zitten. Ze geven neutrale info, zodat jongeren zelf keuzes kunnen maken.