Hoe zorg je dat jouw belastingen in orde zijn?

Als influencer doe je aan promotionele dienstprestaties, zoals dat zo mooi heet. Dat is een belastbare activiteit en de inkomsten ervan moet je aangeven in je belastingaangifte. Die geef je meestal aan als beroepsinkomsten, en slechts als het occasionele inkomsten zijn als divers inkomen.

Dat is het in een notendop, maar FOD Financiën heeft alle nodige informatie helder uitgeschreven op maat van influencers. 

De startersgids voor ondernemers

Omdat we de influencercode zijn en niet de ondernemerscode verwijzen we je graag door naar de startersgids die je op weg helpt om je belastingen in te vullen als zelfstandige. Je vindt er alles terug over voorafbetalingen, vrijstellingen en beroepskosten.

Als je met veel vragen blijft zitten over je belastingaangifte, neem je best contact op met een boekhouder. Een boekhouder helpt je trouwens niet alleen met vragen, maar ook om je netto-inkomsten te verbeteren.

Moet je belastingen betalen op een product dat je krijgt?

Jazeker. Als je een vergoeding krijgt in ruil voor een post op je profiel, zal die vergoeding belast worden. Ook producten die je krijgt, zijn belastbaar. Ook al tag je dat product niet, ook al gebruik je het product niet, ook al schrijf jij gewoon een review over dat product: je zal de waarde van dit product moeten opnemen in je belastingaangifte.

Het belastbaar bedrag is de normale aankoopwaarde van het product of de dienst. Dat bedrag vermeld je dan in je belastingaangifte als beroepsinkomen of divers inkomen. 

Alle informatie vind je hier.

Uit een bevraging van Vlaamse influencers door de UGent en de Arteveldehogeschool
En wat als je daar geen belastingen op wil betalen?

Als je op de gekregen producten geen belastingen wil betalen, dan stuur je die best terug naar de verzender en houd je het ticketje bij van de post zodat je kan bewijzen dat je de producten hebt teruggestuurd.

Woon je nog bij jouw ouders?

Als je als influencer nog ten laste bent van je ouders, dan moet je goed in de gaten houden hoeveel je verdient. Je ouders genieten van een belastingvoordeel voor ‘kind ten laste’, maar dat kunnen ze verliezen wanneer jouw nettobestaansmiddelen een bepaald bedrag overschrijden.

Volg ons op instagram